T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli asansör muayene hizmetlerinin devam ettirilmesi kararı

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü

Sayı : 45380111-100
Konu : Sanayi İşleri (Genel)

DAĞITIM YERLERİNE

Günümüzde şehirlerde yüksek yapılarla birlikte asansör ihtiyacı ve kullanımı hızla artmış olup bu yapılarda asansör kurulumu ulusal imar mevzuatıyla zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. Yapılaşmaya paralel olarak asansörlerin sayısında ve günlük kullanım yoğunluğunda görülen artışla birlikte, asansörü oluşturan teknik gereklilikler ile temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluk büyük önem kazanmış olup bu durum asansörlerin güvenli kullanımı için bakımlarında ve periyodik kontrollerinde çok daha hassas olunması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Ancak gerekli olan güvenli kullanım koşulları için aylık bakımları ve periyodik kontrolleri yaptırılmadan kullanılan asansörlerde meydana gelecek kazalar neticesinde, insan can ve mal kayıplarının meydana gelmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

Malumunuz olduğu üzere 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası (l) bendinde yer alan “Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.” hükmü gereği asansörlerin bakımlarının ayda bir defa ve periyodik kontrollerinin ise yılda en az bir defa yaptırılması zorunludur. Asansörlerin aylık bakımları ve periyodik kontrollerine ilişkin gereklilikler sırasıyla, 06/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve 04/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Dünya genelinde ortaya çıkan Covid-19 yeni tip korona virüsünün neden olduğu küresel salgın insan sağlığı bakımından önemli bir tehdit oluşturmakta olup söz
konusu salgınla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilen “Pandemi” neticesinde gerekli olan bütün tedbirler yoğun bir şekilde ülkemizde de uygulanmaya devam etmektedir. Bu süreç içerisinde kritik sayılabilecek binalarda özellikle başta hastaneler olmak üzere kent içi ulaşım sistemleri ve çok katlı binalar için asansörler hayati öneme haizdirler. Hastalara gerekli olan sağlık hizmetini götürebilme ve hasta nakli için kent içi erişim zincirini kesintiye uğratmamak, bu zincirin önemli bir halkası olan asansörleri güvenli bir şekilde çalışır durumda tutabilmek için özellikle asansör sektörünün ve bu sektörle birlikte hareket eden ilgili bütün tarafların devletimizin yürüttüğü acil durum hizmet planına bağlı kalması ve
bu noktada gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda söz konusu salgınla birlikte ilan edilen pandemi süresi boyunca asansör periyodik kontrollerinde görev alan A tipi muayene kuruluşları ile bu kontrollere nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından uyulması gereken bazı kurallar aşağıda yer almaktadır:

 • Cumhurbaşkanlığının kararlarını takip etmek ve uygulamak,
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların ülke geneli için uygulamaya koyduğu önlemlerini takip etmek ve tedbir almak,
 • Bina sorumlularının/asansör yaptırıcılarının taleplerine ve güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansörlerin takip kontrollerine öncelik vermek,
 • Periyodik kontrol planlaması için doğrudan bina sorumlusu ile temasa geçmek ve kontrol süresince gerekli olan hijyen tedbirleri ile süreç hakkında kendilerine detaylı bilgi vermek,
 • Periyodik kontrole A tipi muayene kuruluşu ve asansör monte eden veya onun yetkili servisi adına en fazla iki kişi tarafından katılım sağlamak,
 • Periyodik kontrol ve bakım faaliyetleri kapsamında görevlendirilecek olan personele yönelik hijyenik ulaşım imkanlarını sağlamak,
 • Periyodik kontrole asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından nezaret sağlamak,
 • Periyodik kontrole katılan kişilerin gerekli görülen sosyal mesafeye uygun davranışlar içerisinde bulunmalarını sağlamak,
 • Periyodik kontrole katılan kişilerin, söz konusu kontrollerin öncesinde ve sonrasında virüs bulaşmasına karşın korunabilmesi amacıyla gerekli görülen kişisel temizliklerini yapabilmeleri için gerekli hijyen malzemelerini sağlamak,
 • Periyodik kontrol neticesinde kullanıcılar için asansörlerde hijyen şartlarını sağlamak ve korumak amacıyla bina sorumlularına gerekli bilgileri vermek,
 • Faaliyet gösterilen ilde vali başkanlığında oluşturulacak olan “Pandemi Kurulu” tarafından ilan edilecek olan tedbirlerin takibini yapmak ve uygulamak,
 • İl pandemi kurulu tarafından karantinaya alınan veya sokağa çıkma yasağı ilan edilen alanlarda, söz konusu tedbirlerin geçerliliği için il pandemi kurulu tarafından belirlenen süre zarfında bu alanda yer alan asansörlerin periyodik kontrolüne ara vermek,
 • Hem A tipi muayene kuruluşlarınca hem de asansör monte eden veya onun yetkili servisince esnek çalışma koşulları içerisinde personeline iş vermek,
 • Hem A tipi muayene kuruluşlarında hem de asansör monte eden veya onun yetkili servisinde söz konusu iş ve işlemler için sağlanan zorunlu istihdamın sürekliliği için gerekli hassasiyeti göstermek.

Ayrıca söz konusu salgın nedeniyle kısmi olarak veya ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanması halinde, özellikle hastaneler ile kent içi ulaşımda kilit öneme sahip alanlarda kullanılan asansörlere yönelik bakım ve servis hizmetlerinin, ilgili otoriteden alınacak özel izinler çerçevesinde sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer BİLEN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

keyboard_arrow_up