Periyodik Muayene Nedir?

AND 2012 yılı itibariyle TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’tan TS EN ISO/IEC 17020 standardında Asansörlerin Periyodik Muayeneleri konusunda akreditasyon alarak, bu alanda çalışmalarına başlamıştır.

Asansör periyodik muayenesi, asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene işlemi olarak adlandırılmaktadır.

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) doğrultusunda piyasaya arz edilen ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin muayenelerinin gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirme işlemlerinin yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.

Gerçekleştirilen muayene sonrasında asansörlerde uygunluk değerlendirmesi yapılarak, güvensiz asansörlere kırmızı, kusurlu asansörlere sarı, hafif kusurlu asansörlere mavi, güvenli asansörlere yeşil etiket iliştirilmektedir.

Asansörlerde kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 tip etiket bulunmaktadır. Kırmızı etiket tehlikeli olduğunu gösteren asansörleri ifade eder ve 60 gün süreyle bu asansör kullanıma kapatılarak eksikliklerinin giderilip güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Sarı etiket ise kusurlu asansörleri ifade eder ve 120 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Mavi etiket, hafif kusurlu olarak adlandırılır ve yazılan uygunsuzlukların bir yıl içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Fakat bu süreç içerisinde asansörlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yeşil etiket, can ve mal güvenliği açısından o asansörün kullanımının uygun olduğu anlamına gelmektedir.

‘’ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’’ hükümlerince muayene sonucunda kırmızı etiket iliştirilen (güvensiz) asansörler için 60 gün, sarı etiket iliştirilen (kusurlu) asansörler için 120 gün iyileştirme süreci olmaktadır. Bu süre genelde yanlış anlaşılıp 60 gün daha asansörü kullanabiliriz diye bir algı oluştursa da bu verilen sürede asansörün muayene raporunda geçen eksiklerin tamamlanıp mavi ya da yeşil etiket alarak kullanılabilir hale getirilmesi için verilen süredir. Asansör için kullanılabilir etiket anlamına gelen mavi ya da yeşil etiket alınmadığı takdirde aynı yönetmeliğin 11. Madde 6. Bendinde belirtilen “Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir” hükmü gereğince ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilmektedir.

keyboard_arrow_up