Hakkımızda

AND Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme konusunda tecrübeli bir ekip tarafından Türkak Akreditasyonlu belgelendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

2012 yılında Türkak’tan 17020 Muayene akreditasyonu alarak tüm Türkiye’de Asansör Periyodik Muayene konusunda yetkili A Tipi Muayene kuruluşu olmuştur.

Kalite Politikamız

“Bir bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşu, her şeyden önce saygın, güvenilir , tarafsız ve değerlendireceği alanda üst seviyede uzman olmalıdır. Bu özelliklerinin sürekliliğini sağladığı müddetçe, bu süreç içerisinde yer alan tüm taraflar için bir katma değer yaratılacaktır. Ve yaratılan en büyük değerde kalite ve buna bağlı olarak güven duygusu olacaktır.”

Bu değeri ve güven duygusunu yaratabilmek için A’ND  olarak;

  • Yasal ve ISO/IEC 17021-1, ISO 22003, ISO 19011 ve ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27006 şartlarına uygun
  • Eşit ve tarafsız,
  • Saygın ve itibarlı,
  • Müşteri memnuniyetine odaklı,
  • Nitelikli ve yeterli sayıda,  A’ND ile çalışmasının ayrıcalıklı olduğuna inanan ve sürekli gelişimi için teşvik edilen ve desteklenen personeli ile belgelendirme ve muayene hizmetleri vermek,
  • Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin, Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması,
  • Sürekli iyileşen ve gelişen dinamik bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

Tarafsızlık Beyanı

A’ND, verilecek tüm muayene hizmetleri TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder. Muayene çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, A’ND Muayene Sistemi yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını, muayene prosedürlerinin, A’ND dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının A’ND sorumluluğu altında olduğunu, müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, Ulusal Adres Veri Tabanından alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağını ve bakanlık veri tabanına uyumun sağlanacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını ve bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan A’ND bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.

Menü