Hakkımızda

AND Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme konusunda tecrübeli bir ekip tarafından Türkak Akreditasyonlu belgelendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 2012 yılında Türkak’tan 17020 Muayene akreditasyonu alarak tüm Türkiye’de Asansör Periyodik Muayene konusunda yetkili A Tipi Muayene kuruluşu olmuştur.

Kalite Politikamız

Bir bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşu, her şeyden önce saygın, güvenilir, tarafsız ve değerlendireceği alanda üst seviyede uzman olmalıdır. Bu özelliklerinin sürekliliğini sağladığı müddetçe, bu süreç içerisinde yer alan tüm taraflar için bir katma değer yaratılacaktır. Yaratılan en büyük değer; kalite ve buna bağlı olarak güven duygusu olacaktır.

Bu değeri ve güven duygusunu yaratabilmek için AND olarak;

  • Yasal ve ISO/IEC 17021, TSE ISO/TS 22003, TS EN ISO 19011,ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 27001 , TS EN ISO 17065, TS ISO 50003 şartlarına uygun,
  • Eşit ve tarafsız,
  • Saygın ve itibarlı,
  • Müşteri memnuniyetine odaklı,
  • AND ile çalışmanın ayrıcalıklı olduğuna inanan, nitelikli, yeterli sayıda ve sürekli gelişimi için teşvik edilen ve desteklenen personeli ile belgelendirme ve muayene hizmetleri vermek,
  • Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin, Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması,
  • Sürekli iyileşen ve gelişen dinamik bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

Tarafsızlık Beyanı

AND, verilecek tüm muayene ve ürün belgelendirme hizmetleri TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, muayene ve ürün belgelendirme faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder.

Muayene ve ürün belgelendirme çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, AND Muayene ve Ürün belgelendirme sistemi yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını, muayene, ürün belgelendirme prosedürlerinin, AND dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının AND sorumluluğu altında olduğunu, müşterilere  ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, Ulusal Adres Veri Tabanından alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağını ve bakanlık veri tabanına uyumun sağlanacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını, bu kapsamda danışmanlık hizmeti vermediğini ve bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan AND bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.

keyboard_arrow_up