Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik içeriğinde; Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin tescil edilmesinde uygulanacak işlemler, asansörlerin bakım işlemlerinin yapılması ile ilgili kurallar ve bakım kapsamında yapılması gereken işlemler, asansörlerin garanti kapsamı ile ilgili detaylar, satış sonrası hizmetleri, asansör bakımıyla ilgili olarak yetkili servislerin taşıması gereken özellikler ile yükümlülükleri ve hizmet denetimleri gibi alanlarda düzenlemeler yapılmaktadır.

Yönetmelikte, asansör yetkili servilerinin sağlaması gereken özelliklere ilave olarak yetkili servisler bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu olarak yer almakta olup Yönetmeliğin bu düzenlemesi, yayım tarihinden 12 ay sonra geçerli olacaktır.

Yayımlanan yönetmelik kapsamında ayrıca, 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörlerin güvenlik seviyesinin arttırılması konusundaki hükümler de yer almaktadır.

Diğer taraftan, bu yönetmelik ile birlikte TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004 – 24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansörün, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilebilmesi için yapılması gerekli işlemler de tanımlanmakta ve bu asansörlerin de kayıt altına alınabilmesi için kurallar belirlenmektedir.

06.04.2019 – Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Ekleri

keyboard_arrow_up