Akreditasyonlarımız

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, yapılan bir faaliyetin belirlenmiş kriterlere uygunluğunu göstermektedir. Belgelendirme ve denetim kuruluşlarında akreditasyon ise, belgelendirme kuruluşunun, uluslararası kabul gören standart ve rehberlere uygun olarak denetim ve belgelendirme hizmetlerini yerine getirdiğini ve konularda yetkin olduğunun göstergesidir.

Akreditasyon, uluslararası düzeyde kabul gören standartlarla değerlendirildiğimizi ve çalışmalarımızı en üst düzey kalite ve hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimizi gösterir. Bu da yaptığımız denetimlerin hem güvenilir hem de tarafsız olduğunun bir güvencesidir.

Bu akreditasyon, müşterilerinizin ve sizin aldığınız riski azaltır. Yeterliliğimizin ve performans yeteneğimizin bağımsız bir şekilde değerlendirildiği konusunda size tam güvence verir.

AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimler ile almış olduğu akreditasyon kapsamları aşağıdadır.

TS EN ISO/IEC 17020

AND_17020_Turkak

 

TS EN ISO/IEC 17021-1

AND_17021-1_Turkak
Menü