4 Şubat 2024 tarihli ve 32450 sayılı Yönetmelik Duyurusu

4 Şubat 2024 tarihli ve 32450 sayılı Resmî Gazete’ de İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Duyurusu

Yönetmeliğin 3.maddesi uyarınca işveren(müşterimiz) ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler (AND periyodik kontrol uzmanı) arasında sözleşme imzalanması gerekliliği hüküm altına alınmıştır. İşveren(müşteri) ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler (AND periyodik kontrol uzmanı) arasında sözleşmeler, İSG-KATİP sistemi üzerinden rehberlerde belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

Dikkat edilmesi gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Süreç teklif onaylandığı andan itibaren işveren veya işveren vekili veya E-Bildirge Yöneticisi(müşteri) tarafından başlatılacak olup periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi tarafından onaylanmak zorundadır.
  • Sözleşme düzenlenebilmesi için yetkili kişinin sistemde periyodik kontrol yapmaya yönelik yetkisi bulunmalı ve SGK 4/A ya da 4/B (kişiye ait sigorta kaydı) kaydı bulunmalıdır.
  • Mezkur Yönetmelik gereği, periyodik kontrol hizmeti sözleşmenin yapıldığı gün verilemez. Aradaki süre en az 1 gün olmalıdır.
  • Sözleşmeler yapılırken, İşveren (müşteri) isg katip ekranında açacağı sözleşme giriş ekranında (rehberde süreç gösterilmiştir) periyodik kontrolünü yaptıracağı ekipmanları, adetlerini ve ekranda istenen diğer bilgileri girecek ve onaya atacaktır. Bu süreçte AND planlama yetkilisi tarafından ile yapılan planlamaya göre işi yapacak personelin isim-soyisim,tc no, isg katip numarası, bilgileri verilecektir.
  • Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi kişisel e devlet ekranına düşen isg katip sayfasından sözleşmeyi onaylayacak ve iş öncesi süreç tamamlanmış olacaktır.
  • İşveren (müşteri) tarafından sözleşme girişi esnasında, Periyodik kontrolü yapılacak ekipman sistemde gözüken ana kapsamlar altında yazılacaktır. Ana kapsamlardaki ekipman adet sayıları planlama sorumlusu tarafından müşteriye bildirilecektir.
  • Bir muayene kuruluşundan hizmet alınması ve hizmetin birden çok kişiden alınması durumunda her kişiye ayrı sözleşme yapılmalıdır, zira süreç periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi üzerinden yürütülmektedir.
  • Sözleşmede belirtilen sayılardan daha az sayıda ekipmanın yıl içerisinde periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi mevzuat ya da sistem açısından bir uygunsuzluk teşkil etmemektedir.
  • İşveren tarafından süreci tamamlanmamış sözleşmeler, 24 saat sonrasında sistem tarafından iptal edilmektedir. İşveren onayladıktan sonra periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin onaylama süresi 48 saattir. Bu süre sonunda sözleşme iptal olmakta ve aynı şekilde periyodik kontrol gerçekleştirilecekse sürecin baştan başlatılması gerekmektedir.
keyboard_arrow_up